Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

Môi trường nuôi cấy mô cây thân gỗ


MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY CÂY THÂN GỖ

Môi trường nuôi cấy mô thân gỗ, môi trường tích hợp sẵn các loại khoáng cần thiết dành cho cây thân gồ. Westvaco WV5

Môi trường tối ưu hóa cho cây ở giai đoạn phôi được đánh dấu bằng sự ra đời của môi trường Westvaco WV5, môi trường này được áp dụng phát triển dựa trên việc nuôi cấy hạt non cây thông (Loblolly Pine). Coke dùng môi trường Westvaco WV5 bổ sung thêm 30g/L Sucrose, 3 mg/l 2,4-D, 0.5 mg/l BA, 500 mg/l casein hydrolysate, and 1.25 mg/l Gelrite™. Ta có thể đùng môi trường WV5 để nuôi cây ở giai đoạn ra chồi(shooting). Khi ta muốn định hình cho cây ra chồi thì ta kết hợp WV5 với 20 g/L Sucrose, 5g/L than hoạt tính, 8g/L agar.


Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Related Posts

Môi trường nuôi cấy mô cây thân gỗ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.