Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

Bảng giá môi trường MS: Loại pha sẵn Vs. đơn lẻ

Bảng giá môi trường MS: Loại pha sẵn Vs. đơn lẻ

Môi trường MS Murashige & Skoog medium là một môi trường thông dụng trong nuôi cấy mô thực vật. MS được sáng chế bởi Prof. Toshio Murashige và Skoog Folke K. vào năm 1962 trong quá trình tìm kiếm chất sinh trưởng mới của Murashige.

Trong nuôi cấy sản xuất thì vấn đề chi phí rất quan trọng. Do đó, SBC SCIENTIFIC sẽ đưa ra 2 bảng so sánh giá thành giữa môi trường MS pha sẵn Duchefa so với môi trường MS đơn lẻ của Duchefa; Môi trường MS pha sẵn Duchefa so với môi trường MS đơn lẻ của Trung quốc.

Bảng so sánh giữa môi trường MS tích hợp Duchefa Vs. môi trường MS riêng lẻ Duchefa


Bảng so sánh giữa môi trường MS tích hợp Duchefa Vs. môi trường MS riêng lẻ Trung quôc


Có một số chất như KNO3, NH4NO3 Duchefa không nhập được, nên có thể thay thế bằng các hãng khác như Fisher, và Trung quốc.

Từ bảng so sánh trên, nhà nghiên cứu, sản xuất có thể đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mình. Đây chỉ là môi trường cơ bản trong nuôi cấy mô, ngoài ra còn rất nhiều môi trường pha sẵn tích hợp khác như gamborg B5, Knudson C Orchid, White medium, Chu medium, Vacin went….

Related Posts

Bảng giá môi trường MS: Loại pha sẵn Vs. đơn lẻ
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.