Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật


Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật là gì?


Môi trường nuôi cấy giúp cung cấp những chất thiết yếu cho sự phát triển sinh trưởng của cây trong ống nghiệm. Thành phần môi trường nuôi cấy tế bào và mô thực vật thay đổi tùy theo loài và bộ phận nuôi cấy. Đối với cùng một mẫu cấy nhưng tùy theo mục đích thí nghiệm thì thành phần môi trường cũng sẽ thay đổi tùy theo giai đoạn phân hóa của mẫu cấy.

Thành phần hoá học của các môi trường nuôi cấy mô, tế bào thực vật


Môi trường nuôi cấy mô và tế bào thực vật tuy rất đa dạng nhưng đều gồm một số thành phần cơ bản sau:

 1. Các muối khoáng đa lượng và vi lượng
 2. Các vitamins
 3. Các amino acid
 4. Nguồn carbon: một số loại đường
 5. Các chất điều hoà sinh trưởng thực vật
 6. Các chất hữu cơ bổ sung: nước dừa, dịch chiết nấm men, dịch chiết khoai tây, bột chuối khô.
 7. Chất làm thay đôi trạng thái môi trường: các loại thạch agar
 8. Tất cả các hợp chất này đều tham gia vào một hoặc nhiều chức năng trong sự sinh trưởng và phân hoá của thực vật nuôi cấy in vitro.

Các nhà khoa học sử dụng các môi trường nuôi cấy rất khác nhau. Việc lựa chọn môi trường nuôi cấy với thành phần hoá học đặc trưng phụ thuộc vào một số yếu tố:

 1. Đối tượng cây trồng hoặc mô nuôi cấy khác nhau có nhu cầu khác nhau về thành phần môi trường.
 2. Mục đích nghiên cứu hoặc phương thức nuôi cấy khác nhau (nuôi cấy tạo mô sẹo phôi hoá hoặc phôi vô tính, nuôi cấy tế bào trần hoặc dịch lỏng tế bào, vi nhân giống…)
 3. Trạng thái môi trường khác nhau (đặc, lỏng, bán lỏng…).

Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: [email protected]

Related Posts

Môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.