Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Cách hòa tan NaOH

 Hướng dẫn cách pha dung dịch NaOH 1N từ NaOH bột. Chúng ta sẽ áp dụng công thức Cm=n/V, trong đó n=m/M.

Vậy chúng ta có Cm=m/(M x V) => m= Cm x M x V.

GIả sử nồng độ ở đây là 1N, thể tích là 1L; M của NaOH là 40. Do đó, ta cần lấy m= 1 x 40 x1 = 40g của NaOH

Lưu ý: Bỏ 850ml nước vào trước, rồi cho 40g NaOH, cuối cùng làm đầy cho 1L nước.

Công thức trên áp dụng tùy ý thích của như thể tích cần thiết và nồng độ cần thiết.

Ví dụ pha NaOH 10M, thể tích là 100ml. Tương tự như trên, ta áp dụng m= Cm x M x V= 10 x 40 x 0.1 = 40 g

Bảng một tra một số nồng độ phổ biến

Related Posts

Cách hòa tan NaOH
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.