Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

Môi trường MS Trung Quốc (cơ bản - Có agar và đường)

 Môi trường MS Trung Quốc (cơ bản - Có agar và đường)

  • Môi trường MS hay Murashige and Skoog medium. Hiện nay loại pha sẵn của Trung quốc có 2 loại: một là không chứa đường +agar (MS cơ bản), 2 là có chứa đường +agar. 
  • Chai MS không chứa đường và agar code PYJ002 mỗi lần xài lấy 4.74g/L, ví dụ chai MS 1,000g thì sẽ pha được gần 211 lít môi trường. Chai MS này nó sẽ lợi hơn là mua loại chứa sẵn đường và agar. Đường và agar mua riêng bên ngoài dễ có và rẻ, không cần thiết phải mua dạng tích hợp sẵn đường_agar.
  • Chai MS chứa đường và agar, code PYJ001: mỗi lần sử dụng lấy 41.74g/L, ví dụ chai MS 1,000 g thì sẽ pha tương đương 24 lít môi trường.
  • Môi trường MS này do Trung quốc sản xuất được SBC SCIENTIFIC phân phối tại Việt Nam, có giá cả cạnh tranh.
Thông tin liên hệ: 

SBC SCIENTIFIC
Hotline 0945677929
Email: [email protected]

Related Posts

Môi trường MS Trung Quốc (cơ bản - Có agar và đường)
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Like the post above? Please subscribe to the latest posts directly via email.